Kontakty

Predajca

Názov:eschranka s.r.o.
IČO:45982384
DIČ:2023183294
IČ DPH:SK2023183294
Mesto:Lehota
PSČ:951 36
Adresa:Lehota 735
Telefón:+421903711621
E-mail:obchod@eschranka.sk
Kontakt:Michal Štěrba

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024